Sjtoepkloekers Linne

Sjtoepkloekers sinds 1998 de sjrik van lin

Prins seizoen 2019 

Prins Jean I

:22     Sjtoepkloekers Film 2019

Sjterrezaat

Sjtoepkloekers sinds 1998 de sjrik van lin

Sjtoepkloekers Linne

Prins seizoen 2019  

Prins Jean I

Sjterrezaat

:22   Sjtoepkloekers Film 2019

Programma
Sjtoepkloekers Linne

November 2018

Januari 2019

Februari 2019

16
Nach van de aoje Prins Gans Lin
1 Leedjesaovendj 					   Harmoniezaal 12 Oetroope Kloekers 			      Tegel 2 Kwekgala 1								Harmoniezaal 3 Kwekgala 2 					         Harmoniezaal 6 Kienen Here					     	    Tegel / Harmoniezaal 10 Prinsereceptie Kwekkerte		      Harmoniezaal 16 A-meezing Lin 						   Harmoniezaal 22 feestavond???? 23 prinsereceptie sjtoepkloekers		Tegel 25 Aod wieverbal							Tegel 26 Butegala 1								Harmoniezaal 27 Butegala 2								Harmoniezaal

December 2018

Start Carnaval 				        Gans Limburg 11 Oetroope Kwekkerte & kuulköp		Harmoniezaal 17

Maart 2019

4 kwatsjmiddig 					     Harmoniezaal 3 carnavalsoptocht 			     	    Tegel 5 kinjermiddig en aflsuiting		     Tegel
Programma
Sjtoepkloekers Linne

November 2018

Januari 2019

Februari 2019

16
Nach van de aoje Prins Gans Lin
1 Leedjesaovendj 					 Harmoniezaal 12 Oetroope Kloekers 	  			 Tegel 2 Kwekgala 1					Harmoniezaal 3 Kwekgala 2 				     Harmoniezaal 6 Kienen Here		   		 Tegel / Harmoniezaal 10 Prinsereceptie Kwekkerte		     Harmoniezaal 16 A-meezing Lin 				  	Harmoniezaal 22 feestavond???? 23 prinsereceptie sjtoepkloekers		Tegel 25 Aod wieverbal					Tegel 26 Butegala 1						Harmoniezaal 27 Butegala 2						Harmoniezaal

December 2018

Start Carnaval 				     Gans Limburg 11 Oetroope Kwekkerte & kuulköp		Harmoniezaal 17

Maart 2019

4 kwatsjmiddig 					 Harmoniezaal 3 carnavalsoptocht 			     	  Tegel 5 kinjermiddig en aflsuiting		     Tegel
Prins

Jean Schuren

Sjtoepkloekers Linne

Adjudanten

Kenny

Raoul

Nick

Tieske

Prins
Sjtoepkloekers Linne

JEAN Schuren

Adjudanten

Kenny

Raoul

Nick

Tieske

Contact

   Stuur een mail naar

info@Sjtoepkloekers.nl

Sjtoepkloekers Linne
Contact
Sjtoepkloekers Linne

   Stuur een mail naar

info@Sjtoepkloekers.nl